THÔNG BÁO XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

THÔNG BÁO XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Căn cứ theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân do Chính phủ ban hành, Công ty cổ phần Twin-Peaks (“Twin-Peaks”, hay “Công Ty”) trân trọng thông báo đến Khách Hàng về hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân (“Thông Báo”) và các nguyên tắc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân mà Twin-Peaks thực hiện tuân thủ theo quy định Pháp Luật Việt Nam như sau:

1. Loại Dữ Liệu Cá Nhân

Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản, Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm và dữ liệu, thông tin khác theo quy định của Pháp Luật Việt Nam được coi là Dữ Liệu Cá Nhân.

Dữ Liệu Cá Nhân Cơ Bản” bao gồm: Tên; Ngày, tháng, năm sinh/chết hoặc mất tích; Giới tính; Nơi sinh/đăng ký khai sinh, nơi cư trú, quê quán, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Hình ảnh của cá nhân; Số điện thoại, số chứng minh nhân dân/định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế; Tình trạng hôn nhân; Thông tin về mối quan hệ gia đình; Thông tin về tài khoản số của cá nhân; địa chỉ thư điện tử; Dữ Liệu Cá Nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; tên tài khoản; mật khẩu; chi tiết đăng nhập bảo mật; dữ liệu sử dụng; và các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể mà không thuộc trường hợp Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm theo quy định trong Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Công Ty.

Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm” là Dữ Liệu Cá Nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm: Quan điểm ​​chính trị, quan điểm tôn giáo; Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu; Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc; Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân; Thông tin về nguồn gốc dân tộc, thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân mà Khách Hàng cung cấp cho Công Ty hoặc Công Ty có được trong quá trình Khách Hàng mua, sử dụng Sản Phẩm, Hàng Hóa, Dịch Vụ; Thông tin về đời sống tình dục; Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật; Thông tin Khách Hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác; Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị; và Dữ Liệu Cá Nhân khác được Pháp Luật Việt Nam quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.some text

2. Mục đích xử lý

Công Ty chỉ thu thập, xử lý và lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng, Người Lao Động phù hợp với quy định của Pháp Luật Việt Nam, Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Công Ty, các quy định của Công Ty, và/hoặc Hợp Đồng Thuê, hợp đồng, thỏa thuận, văn bản được giao kết giữa Khách Hàng, Người Lao Động với Công Ty cho mục đích thực hiện Hợp Đồng Thuê, hợp đồng và các thỏa thuận liên quan trong việc cung cấp Sản Phẩm, Hàng Hóa, Dịch Vụ cho Khách Hàng, thực hiện quan hệ lao động, hoặc cho mục đích bảo trì, sửa chữa, nghiên cứu, phát triển, nâng cao chất lượng các Sản Phẩm, Hàng Hóa, Dịch Vụ cung cấp cho Khách Hàng theo từng thời điểm (“Mục Đích Được Phép”).

Công Ty có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho các Mục Đích Được Phép, bao gồm nhưng không giới hạn các mục đích sau đây:

a) Xác minh thông tin được Khách Hàng cung cấp; xác định hoặc xác thực danh tính của Khách Hàng;

b) Đánh giá và xử lý (các) đề nghị/yêu cầu của Khách Hàng đối với bất kỳ Sản Phẩm, Hàng Hóa, Dịch Vụ nào được Công Ty cung cấp hay phối hợp thực hiện;

c) Cung cấp các Sản Phẩm, Hàng Hóa, Dịch Vụ do Công Ty đề xuất hoặc cung cấp hoặc phối hợp cung cấp cho Khách Hàng;

d) Quảng cáo, tiếp thị, nghiên cứu, khảo sát, tin tức, thông tin cập nhật, các sự kiện, cuộc thi có thưởng, trao các phần thưởng có liên quan, các hoạt động truyền thông, giới thiệu có liên quan về các Sản Phẩm, Hàng Hóa, Dịch Vụ của Công Ty, các khách thuê trong Tòa Nhà, và các dịch vụ của đối tác khác có hợp tác với Công Ty;

e) Liên hệ với Khách Hàng nhằm trao đổi thông tin, cung cấp các văn bản hoặc các tài liệu khác có liên quan đến Hợp Đồng Thuê và việc sử dụng các Sản Phẩm, Hàng Hóa, Dịch Vụ tại Tòa Nhà;

f) Thông báo cho Khách Hàng các thông tin về nghĩa vụ, quyền lợi, cập nhật hay thay đổi các dịch vụ cung cấp trong Tòa Nhà, mức phí, phương thức thanh toán, các điều chỉnh Nội Quy, Sổ Tay Khách Thuê, quy định tại Capital Place của Công Ty và/ hoặc Ban Quản Lý Tòa Nhà, bảo trì, sửa chữa, cải tiến và nâng cao tiện ích, chất lượng của Sản Phẩm, Hàng Hóa, Dịch Vụ tại Tòa Nhà;

g) Lập các loại báo cáo liên quan khác theo quy định pháp luật (nếu cần);

h) Thực hiện nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến bất kỳ các Sản Phẩm, Hàng Hóa, Dịch Vụ nào do Công Ty cung cấp (dù được thực hiện bởi Công Ty hay một Bên Thứ Ba khác mà Công Ty hợp tác) mà có thể liên quan đến Khách Hàng;

i) Bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công Ty và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, bao gồm và không giới hạn việc để thu các khoản phí, lệ phí và/hoặc để thu hồi bất kỳ khoản nợ nào, hay xử lý các thủ tục khiếu kiện, khiếu nại hay theo bất kỳ thỏa thuận nào giữa Khách Hàng và Công Ty;

j) Ngăn chặn hoặc giảm thiểu mối đe doạ đối với tính mạng, sức khỏe của người khác và lợi ích công cộng;

k) Để đáp ứng, tuân thủ các chính sách nội bộ của Công Ty, các thủ tục và bất kỳ quy tắc, quy định, hướng dẫn, chỉ thị hoặc yêu cầu được ban hành bởi Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền theo quy định pháp luật;

l) Để đánh giá bất kỳ đề xuất nào liên quan đến quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ theo (những) Hợp Đồng Thuê giữa Khách Hàng với Công Ty;

m) Cung cấp cho các bên cung cấp dịch vụ/đối tác của Công Ty để thực hiện Dịch Vụ cho Khách Hàng và/hoặc Công Ty;

n) Công Ty có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng được ghi lại bởi hệ thống an ninh giám sát cho các mục đích sau đây: (i) cho mục đích an ninh công cộng và an toàn lao động; (ii) phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm có thể phát sinh tại Tòa Nhà hoặc trong việc sử dụng các Sản Phẩm, Hàng Hóa, Dịch Vụ của Công Ty; (iii) phát hiện và ngăn chặn hành vi phạm tội; và/hoặc (iv) để tiến hành điều tra các vấn đề phát sinh khác.

o) Cho bất kỳ mục đích, hay Mục Đích Được Phép nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn và/hoặc yêu cầu của các Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền;

p) Để phục vụ các mục đích khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công Ty mà Công Ty cho là phù hợp tại từng thời điểm;

q) Theo bất kỳ cách thức nào khác mà Công Ty thông báo cho Khách Hàng, vào thời điểm thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng hoặc trước khi bắt đầu xử lý hoặc theo yêu cầu khác hoặc được Pháp Luật Việt Nam hiện hành cho phép; và

r) Công Ty sẽ yêu cầu sự cho phép từ Khách Hàng trước khi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng cho mục đích khác ngoài các mục đích đã được nêu tại Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Công Ty và Thông Báo này.

3. Cách thức Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân

Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng bao gồm một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ Liệu Cá Nhân, các hành động khác có liên quan hoặc bất kỳ hoạt động nào mà theo quy định pháp luật tại từng thời điểm được định nghĩa là xử lý Dữ Liệu Cá Nhân. Việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân có thể diễn ra tại bất kỳ thời điểm nào, bao gồm cả việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân tự động và chuyển Dữ Liệu Cá Nhân ra nước ngoài.

Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng có thể được xử lý:

a) Bằng tay;

b) Tự động (bằng phương tiện điện tử); và/hoặc

c) Cách thức khác phù hợp với quy định của Pháp Luật Việt Nam.

4. Các bên liên quan

Twin-Peaks có thể xử lý, cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng cho đối tác, nhà thầu, tổ chức và các cơ quan khác bao gồm cả cơ quan nhà nước và tổ chức nước ngoài (nếu có) để phục vụ cho các Mục Đích Được Phép trên đây, bao gồm nhưng không giới hạn nhân viên, công ty thành viên, công ty liên kết, công ty con/ công ty mẹ, tổ chức, đối tác có liên quan hoặc có quan hệ hợp tác với Twin-Peaks; những người có liên quan khác của Twin-Peaks; cá nhân, tổ chức được chỉ định để phân phối, cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng; tổ chức, đối tác, nhà thầu/nhà thầu phụ hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cho Twin-Peaks, giúp Twin-Peaks thu thập, xử lý dữ liệu, thông tin của Khách Hàng; tổ chức kiểm toán, hoặc các cá nhân, cơ quan, tổ chức mà Twin-Peaks phải cung cấp thông tin theo (i) nghĩa vụ pháp lý, hoặc (ii) quy định của pháp luật, hoặc (iii) yêu cầu của Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền.   some text

5. Cam kết bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân và hậu quả, thiệt hại không mong muốn

Công Ty cam kết, bằng mọi nỗ lực cần thiết và hợp lý, xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng một cách an toàn, bảo mật và đảm bảo các quyền của Khách Hàng tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Internet và mạng lưới thông tin điện tử, môi trường công nghệ thông tin không phải là một môi trường an toàn và việc truyền tải, chia sẻ dữ liệu của Khách Hàng có thể có các rủi ro tiềm ẩn, do đó Công Ty không thể bảo đảm chắc chắn rằng các Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng luôn được bảo mật một cách tuyệt đối tại mọi thời điểm. Công Ty cam kết sẽ không trao đổi, cho thuê Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng mà không có sự chấp thuận của Khách Hàng hoặc thực hiện bán Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng dưới bất kỳ hình thức nào.

Khách Hàng hiểu và chấp thuận rằng, không phụ thuộc vào các chính sách và biện pháp mà Công Ty thực hiện phù hợp với các quy định của Pháp Luật Việt Nam, yêu cầu của Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền, thông lệ trên thị trường và quy định của Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Công Ty liên quan đến việc xử lý và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân, rủi ro về việc rò rỉ Dữ Liệu Cá Nhân là có thể xảy ra. Khách Hàng theo đây được yêu cầu đọc kĩ để hiểu rõ và xác nhận sự chấp thuận của mình rằng một số hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra trong quá trình Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn:

a) Lỗi phần cứng, phần mềm trong quá trình xử lý dữ liệu làm mất dữ liệu của Khách Hàng;

b) Lỗ hổng bảo mật nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công Ty, hệ thống bị tin tặc tấn công gây bộc lộ dữ liệu;

c) Khách Hàng tự làm tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân do: bất cẩn hoặc bị lừa đảo hoặc truy cập các website/tải các ứng dụng có chứa phần mềm độc hại, v.v.

Theo đó, Công Ty được miễn trách nhiệm cho những rủi ro và thiệt hại xuất phát từ hoặc liên quan đến các sự cố, việc rò rỉ Dữ Liệu Cá Nhân kể trên trừ trường hợp sự cố hay thiệt hại Khách Hàng phải chịu do lỗi cố ý trực tiếp của Công Ty.

Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc phát hiện hành vi vi phạm đến Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng, Công Ty sẽ ngay lập tức tiến hành thông báo vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân cho Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền theo quy định của pháp luật liên quan và nỗ lực thực hiện các biện pháp khắc phục, ngăn chặn hậu quả.

6. Thời gian xử lý dữ liệu

Việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được bắt đầu kể từ thời điểm Twin-Peaks nhận được Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng, Khách Hàng chấp thuận Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này, hoặc tại thời điểm Khách Hàng tiếp cận thông tin, đăng ký thuê diện tích văn phòng, diện tích bán lẻ tại Capital Place. Twin-Peaks sẽ duy trì việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng trong khoảng thời gian Khách Hàng xác lập các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản với Twin-Peaks. Công Ty cũng có thể lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng trong một giai đoạn thời gian theo quy định của pháp luật.some text

7. Thông tin liên hệ

Trường hợp Khách Hàng có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi nào liên quan đến Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân hoặc các vấn đề liên quan đến quyền của Chủ Thể Dữ Liệu hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng, vui lòng liên hệ với Công Ty:

  1. a) Thư điện tử: tenant.relations@capitalplace.vn ; hoặc

b) Đến trực tiếp trụ sở của Công Ty để được trợ giúp:

CÔNG TY CỔ PHẦN TWIN-PEAKS

Địa chỉ: Khu Văn Phòng – Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

8. Quy định khác

Trường hợp giao dịch trực tuyến, Chủ Thể Dữ Liệu thể hiện nội dung đã đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình theo Thông Báo này bằng việc tích chọn/ xác nhận, hoặc tiếp tục truy cập trang thông tin điện tử (Website) hay các trang mạng xã hội của Công Ty, hoặc đăng ký, tìm hiểu, sử dụng Dịch Vụ của Công Ty.

Trong trường hợp Khách Hàng không chấp nhận các điều khoản, hoặc rút lại sự đồng ý hoặc bất kỳ yêu cầu, hoạt động nào hạn chế việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng, thì các yêu cầu, hoạt động đó có thể, tùy từng trường hợp, làm cho việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ, các tính năng trên Website, ứng dụng hoặc thiết bị của Twin-Peaks bị gián đoạn, giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản hoặc bị cấm đoán. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với Khách Hàng cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh liên quan đến việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản, hoặc cấm đoán đó.

Thông Báo này là một phần không tách rời của Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân.

Công Ty khuyến khích Khách Hàng thường xuyên kiểm tra, cập nhật thông tin, thông báo để cập nhật kịp thời bất kỳ thay đổi nào đối với Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân mà Công Ty có thể thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!