Tag Archive: GradeAofficeHanoi

Viva Land sở hữu Capital Place

Tháng Một 24, 2022 11:26 sáng Published by

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Viva Land (“Viva Land”), thông qua các đơn vị liên kết, đã chính thức sở hữu tòa nhà Capital Place và... View Article