THÔNG ĐIỆP TỪ CAPITAL PLACE

Thưa Quý Khách hàng,

Xin chào mừng và cám ơn Quý Khách đã lựa chọn dự án Capital Place.

Để đảm bảo hiệu quả và thuận tiện cho việc hoạt động của Quý Khách, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp dịch vụ cao cấp nhất và hỗ trợ việc kinh doanh của Quý Khách trong thời gian thuê tại Capital Place.

Cuốn Sổ Tay Khách Thuê này sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin, hướng dẫn và giải thích các quy tắc và quy định về hoạt động của Tòa Nhà Capital Place theo cách dễ hiểu nhất tới Quý Khách. Các quy tắc và quy định được lập ra nhằm bảo vệ các trang thiết bị, hệ thống và cơ sở vật chất của Tòa Nhà cũng như để đảm bảo các quyền lợi tương ứng của tất cả các bên liên quan đối với hoạt động của Tòa Nhà bao gồm Chủ Đầu Tư, Ban Quản Lý Tòa Nhà và Bên Thuê.

    • Sổ tay khách thuê: PDF
    • Hướng dẫn lắp đặt nội thất: PDF

 

Comments are closed here.