Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân

Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân rất quan trọng

Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân quan trọng. Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá Nhân (gọi tắt “Chính Sách”) bao gồm cách quản lý Dữ liệu Cá nhân. Chính sách áp dụng cho toàn bộ tập đoàn CapitaLand. CapitaLand Limited (Số đăng ký. 198900036N), và/hoặc các tập đoàn và bên liên quan (gọi tắt “Tập đoàn CapitaLand”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) tuỳ thuộc vào ngữ cảnh, hiểu được mức độ quan trọng của việc bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.
Chúng tôi tôn trọng tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân và quyền riêng tư và cam kết tuân thủ Quy định Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Singapore (luật 26 của 2012) (gọi tắt “PDPA”) và luật pháp bảo vệ dữ liệu khác được áp dụng, bao gồm khối Liên minh Châu Âu (gọi tắt “EU”) Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (gọi tắt “GDPR”) được áp dụng. Vui lòng đọc Chính sách để hiểu mục đích thu thập, sử dụng và công bố Dữ liệu Cá nhân.
Chúng tôi tiếp cận hướng “Dữ liệu – chọn lọc, quản lý Dữ liệu – chặt chẽ” trong hoạt động kinh doanh.

“Dữ liệu – chọn lọc” nghĩa là chỉ thu thập Dữ liệu Cá nhân đáp ứng cho kinh doanh hoặc những hoạt động tổ chức thực hiện và sẽ huỷ Dữ liệu Cá nhân khi không hoạt động kinh doanh hoặc vì mục đích pháp lý. Chúng tôi không thu thập Dữ liệu Cá nhân ngẫu nhiên không có mục đích.

“Dữ liệu – chặt chẽ” nghĩa là chúng tôi sẽ không công bố Dữ liệu Cá nhân nếu không được sự đồng ý và chúng tôi có quản lý và đo lường bảo mật Công Nghệ Thông tin (IT) để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.
Chính sách bổ sung nhưng không thay thế cho bất kỳ việc đồng ý nào trước đây đối với Dữ liệu Cá nhân của bạn, và sự đồng ý của bạn cũng áp dụng cho bất kỳ thành viên nào thuộc Tập đoàn CapitaLand theo luật pháp được quyền thu thập, sử dụng hoặc công bố Dữ liệu Cá nhân của bạn. Chính Sách không tác động đến bất kỳ quyền pháp luật nào của chúng tôi liên quan đến thu thập, sử dụng hoặc công bố Dữ liệu Cá nhân.

Để tránh sự hiểu nhầm, đối với mức độ tối đa cho phép dưới pháp luật hiện hành, Không có điều nào trong Chính sách này thiết lập trách nhiệm chung và liên đới đối với các thành viên Tập đoàn CapitaLand.

 1. Dữ liệu Cá nhân Của bạn

1.1 “Dữ liệu Cá nhân” liên quan đến bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin xác định danh tính của bạn (a) từ dữ liệu đơn thuần; hoặc (b) từ dữ liệu kết hợp với thông tin khác. Ví dụ về Dữ liệu Cá nhân bạn nên cung cấp (phụ thuộc vào bản chất tương tác của bạn với chúng tôi) bao gồm:

 1. a) Tên bạn, chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc số căn cước khác, số điện thoại, địa chỉ bưu phẩm, địa chỉ thư điện tử, nhận diện khuôn mặt trên hình ảnh hoặc video, dấu vân tay và bất kỳ thông tin khác liên quan đến bạn cung cấp cho chúng tôi trên bất kỳ hình thức, hoặc bất kỳ cách thức bạn tương tác với chúng tôi;
 2. b) Thông tin về sử dụng trên website và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cookies, địa chỉ IP, chi tiết đăng ký và chi tiết thành viên;
 3. c) Lịch sử tuyển dụng, trình độ, và mức thu nhập của bạn; và
 4. d) Thông tin thanh toán liên quan, như tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, và lịch sử giao dịch.

1.2 Đối với những hoạt động tại EU, định nghĩa về Dữ liệu Cá nhân cũng sẽ bao gồm dữ liệu cá nhân liên quan đến chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo và triết lý, hoặc thành viên công đoàn, và dữ liệu chung hoặc dữ liệu sinh trắc học được xử lý phục vụ mục đính xác đính danh tính như nhận diện khuôn mặt hoặc dấu vân tay, dữ liệu sức khoẻ hoặc định hướng giới tính và cuộc sống cá nhân, hành vi phạm tội, và những thông tin khác được xác định là dữ liệu cá nhân dưới GDPR như địa chỉ truy cập mạng và xác định cookie (bất kỳ thông tin gì có thể xác định danh tính của cá nhân bằng cách trực tiếp hay gián tiếp).

1.3 Nếu Dữ liệu Cá nhân đã được thu thập, sử dụng hoặc công bố bởi chúng tôi dựa trên quyền hạn cụ thể với yêu cầu cụ thể hoặc ngoại trừ trong định nghĩa Dữ liệu Cá nhân, bao gồm Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm, chúng tôi sẽ tuân theo yêu cầu đó dưới quyền hạn được áp dụng đối với luật lệ bảo vệ dữ liệu.

 1. Thu thâp Thông tin Cá nhân

2.1 Tổng quát, chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân bằng cách sau đây:

 1. a) Khi bạn gởi đăng ký liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, hoặc đăng ký câu hỏi trực tuyến bất kỳ;
 2. b) Khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc đăng ký như là thành viên trên bất kỳ website sở hữu và vận hành bởi chúng tôi;
 3. c) Khi bạn đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ bất kỳ, bao gồm vào dự án và đăng ký ở tại căn hộ dịch vụ hoặc khách sạn của chúng tôi thông qua quầy đăng ký đặt tại dự án bất kỳ;
 4. d) Khi tương tác với nhân viên dịch vụ khách hàng hoặc nhân viên nào của chúng tôi, ví dụ, thông qua gặp gỡ trực tiếp, gọi điện thoại, thư, đăng ký trực tuyến (chẳng hạn bất kỳ form “Liên hệ” trên website của chúng tôi, trò chuyện đặt chỗ trực tuyến, mạng truyền thông xã hội và thư điện tử;
 5. e) Khi bạn sử dụng hoặc mua dịch vụ hoặc sản phẩm;
 6. f) Khi bạn thiết lập bất kỳ tài khoản với chúng tôi (chẳng hạn tài khoản điểm thưởng Ascott Star Rewards accounts);
 7. g) Khi bạn yêu cầu liên hệ với bạn;
 8. h) Khi bạn phản hồi yêu cầu của chúng tôi về Dữ liệu Cá nhân;
 9. i) Khi bạn yêu cầu chúng tôi bao gồm bạn trong danh sách nhận thư điện tử hoặc bưu phẩm khác;
 10. j) Khi bạn phản hồi về chương trình khuyến mãi hoặc những chương trình khác;
 11. k) Khi bạn phản hồi cho khảo sát thị trường;
 12. l) Khi bạn nộp đơn xin việc hoặc xin học bổng;
 13. m) Khi bạn nhận tài liệu tham khảo về đối tác và bên thứ ba, để tham khảo thông tin;
 14. n) Khi bạn nộp Thông tin Cá nhân cho chúng tôi với lí do bất kỳ; và
 15. o) Khi bạn tải duyệt website của chúng tôi. Vui lòng tham khảo đoạn 8 (Chính sách Cookie) bên dưới để có thêm thông tin.

Chúng tôi có thể theo dõi hoặc ghi âm cuộc gọi và tương tác khách hàng để đảm bảo chất lượng, đào tạo nhân viên và đánh giá thành tích, và mục đích xác nhận danh tính, và trong khi nhận phản hồi đối với thắc mắc, yêu cầu và phàn nàn và mục đích liên quan. Việc theo dõi hoặc ghi âm được thực hiện tuân theo pháp luật hiện hành.

2.2 Nếu bạn cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bên thứ ba (chẳng hạn thông tin về vợ chồng, con cái và/ hoặc cha mẹ) cho chúng tôi, bạn đại diện và đảm bảo việc thu thập, sử dụng và công bố Thông tin Cá nhân cho chúng tôi, cũng như xử lý Thông tin Cá nhân bởi chúng tôi phục vụ mục đích được nêu ra trong Chính sách này, là hợp pháp.

2.3 Đối với những hoạt động tại EU, CapitaLand Limited (công ty mẹ của Ascott Limited), The Ascott Limited và Citadines SA (công ty con sở hữu 100% bởi The Ascott Limited) là bên kiểm soát dữ liệu chính cho việc xử lý Thông tin Cá nhân và thông tin chi tiết liên hệ như bên dưới:

CapitaLand Limited
Địa chỉ: 168 đường Robinson #30-01 Capital Tower Singapore 068912
Địa chỉ Email: data.protection@the-ascott.com
Số điện thoại: +33 1 4105 7879
Đại diện tại Châu Âu: Ông Philippe de l’Espinay

The Ascott Limited
Địa chỉ: 168 đường Robinson #30-01 Capital Tower Singapore 068912
Địa chỉ Email: data.protection@the-ascott.com
Số điện thoại: +33 1 4105 7879
Đại diện tại EU: Mr Philippe de l’Espinay

Citadines SA
Địa chỉ: 120 rue jean jaurès F-92532 Levallois-Perret cedex Pháp
Địa chỉ Email: dpo.eu@the-ascott.com
Số điện thoại: +33 (0)1 41 05 78 00
Đại diện tại EU: Mr Philippe de l’Espinay

 1. Sử dụng và Công bố Dữ liệu Cá nhân

3.1 Hoạt động kinh doanh để hiểu và đáp ứng nhu cầu và cung cấp cho bạn sản phẩm và dịch vụ bạn mong muốn. Để hiệu quả, chúng tôi cần thu thập Dữ liệu Cá nhân về bạn.

3.2 Tổng quan, chúng tôi sẽ, tuỳ thuộc vào luật pháp hiện hành, sử dụng và công bố Dữ liệu Cá nhân phục vụ mục đích sau đây:

 1. a) Cung cấp sản phẩm và dịch vụ bạn mong muốn;
 2. b) Giúp chúng tôi xem, phát triển, cải thiện, quản lý đầu ra của và – đến mức độ yêu cầu sử dụng Dữ liệu Cá nhân – nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, bao gồm phân tích nhu cầu khách hàng, thực hiện nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu (không liên quan đến tự động tạo hồ sơ hoặc kết quả dẫn đến hoạt động ra quyết định tự động được quy định dưới GDPR);
 3. c) Truyền thông với bạn và phản hồi thắc mắc, yêu cầu và phàn nàn;
 4. d) Cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ bạn quan tâm;
 5. e) Xử lý tố tụng và thực hiện điều tra và giải quyết tranh chấp
 6. f) Bảo vệ và thi hành quyền và quy định pháp lý;
 7. g) Ngăn ngừa, phát hiện và điều tra tội phạm, bao gồm gian lận và rửa tiền, và để phân tích và quản lý rủi ro thương mại khác;
 8. h) Quản lý cơ sở hạ tầng và vận hành và tuân thủ chính sách và quy trình nội bộ;
 9. i) Thúc đẩy giao dịch mua bán tài sản (bao gồm sáp nhập, mua lại hoặc mua bán tài sản) liên quan đến bất kỳ tài sản thuộc Tập đoàn; và
 10. j) Tuân thủ nguyên tắc, pháp luật hiện hành, quy chuẩn thi hành hoặc phối hợp thi hành luật và điều tra bởi chính quyền liên quan.

3.3 Tổng quan, chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể xác định trong Chính sách dựa trên sự đồng ý của bạn. Khi GDPR áp dụng, cơ sở pháp lý về việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn là sự cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc một bên thứ ba mô tả trong đoạn 3.9 của Chính sách này. Lợi ích hợp pháp bao gồm việc cung cấp dịch vụ cho bạn khi bạn là khách hàng của chúng tôi, quản lý mối quan hệ giữa CapitaLand với khách hàng và tạo điều kiện cho kinh doanh nội bộ và hành chính. Trong một số trường hợp, việc cung cấp và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được quy định theo luật và/ hoặc theo hợp đồng, hoặc cần thiết để thể hiện trên hợp đồng điều bạn đồng ý với chúng tôi hoặc dịch vụ cung cấp cho bạn theo yêu cầu.

3.4 Chúng tôi sẽ sử dụng và công bố Dữ liệu Cá nhân cho những mục đích sau, tuỳ thuộc vào bản chất mối quan hệ của chúng tôi với bạn:

 1. a) Nếu bạn sở hữu tài khoản thành viên (ví dụ CapitaStar hoặc Ascott Star Rewards):
 2. i) Xử lý yêu cầu đăng ký tài khoản của bạn;
 3. ii) Duy trì tài khoản của bạn

iii) Xác thực cá nhân và tiến hành yêu cầu thanh toán đối với dịch vụ bạn yêu cầu và được cung cấp;

 1. iv) Cung cấp cho bạn sản phẩm và dịch vụ bạn đăng ký;
 2. v) Truyền thông với bạn về sự thay đổi và phát triển chính sách, điều khoản và thông tin hành chính, bao gồm cho những mục đích cung cấp sản phẩm và dịch vụ bạn mong muốn.
 3. vi) Giải quyết phàn nàn và yêu cầu và thắc mắc;

vii) Thực hiện nghiên cứu thị trường để làm thống kê, hồ sơ khách hàng và phân tích thống kê để cải thiện chất lượng dịch vụ cung cấp cho bạn; và

viii) Xử lý Dữ liệu Cá nhân đối với bất kỳ mục đích nêu trên.

 1. b) Nếu bạn tải hoặc sử dụng bất kỳ ứng dụng di động nào hoặc ứng dụng di động của chúng tôi:
  (i) Xử lý yêu cầu đăng ký dịch vụ trong phạm vi ứng dụng cung cấp

(ii) Duy trì tài khoản của bạn;

(iii) Xác thực cá nhân và tiến hành yêu cầu thanh toán đối với dịch vụ bạn yêu cầu và được cung cấp;

(iv) Cung cấp cho bạn sản phẩm và dịch vụ bạn đăng ký;

(v) Truyền thông với bạn về sự thay đổi và phát triển chính sách, điều khoản và thông tin hành chính, bao gồm cho những mục đích cung cấp sản phẩm và dịch vụ bạn mong muốn.

(vi) Giải quyết phàn nàn và yêu cầu và thắc mắc;

(vii) Thực hiện nghiên cứu thị trường để làm thống kê, hồ sơ khách hàng và phân tích thống kê để cải thiện chất lượng dịch vụ cung cấp cho bạn; và

(viii) Xử lý Dữ liệu Cá nhân đối với bất kỳ mục đích nêu trên.

 1. c) Nếu bạn sẽ là người thuê hoặc đã là người thuê tại bất kỳ dự án nào của chúng tôi:

(i) Thực hiện kiểm tra khảo sát nghiên cứu;

(ii) Chuẩn bị thuê và/ hoặc giấy phép và bất kỳ tài liệu được yêu cầu;

(iii) Công việc hành chính của thuê và/hoặc giấy phép;

(iv) Giao dịch tài chính như thanh toán tiền thuê;

(v) Truyền thông với bạn về sự thay đổi và phát triển chính sách, điều khoản và thông tin hành chính; và

(vi) Bất kỳ mục đích liên quan.

 1. d) Nếu bạn sẽ mua dự án của chúng tôi hoặc thể hiện sự quan tâm mua dự án của chúng tôi:

(i) Thực hiện kiểm tra khảo sát nghiên cứu;

(ii) Chuẩn bị tài liệu bán hàng hoặc bất cứ tài liệu nào được yêu cầu;

(iii) Công việc hành chính bán hàng bao gồm bàn giao quyền sở hữu căn hộ và sửa chữa lỗi căn hộ;

(iv) Giao dịch tài chính như tiến độ thanh toán

(v) Truyền thông với bạn về sự thay đổi và phát triển chính sách, điều khoản và thông tin hành chính;

(vi) Tuân thủ bất kỳ quy định luật pháp liên quan, bao gồm duy trì thông tin phát triển dự án; và

(vii) Bất kỳ mục đích liên quan nào

 1. e) Nếu bạn là cư dân tại một trong những căn hộ dịch vụ hoặc khách sạn, hoặc nhân viên hoặc một tổ chức là khách hàng của căn hộ dịch vụ của chúng tôi:

(i) Thực hiện kiểm tra khảo sát nghiên cứu;

(ii) Thiết lập hồ sơ khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ và cho mục đích tiếp thị;
(iii) Đảm bảo chất lượng, đào tạo nhân viên và đánh giá thành tích;

(iv) Duy trì mối quan hệ với khách hàng;

(v) Chuẩn bị hồ sơ cho thuê và bất kỳ tài liệu nào khác được yêu cầu;

(vi) Công việc hành chính cho thuê;

(vii) Giao dịch tài chính như thanh toán tiền lưu trú, và hoàn trả tiền, quản lý nợ và rủi ro;

(viii) Truyền thông với bạn về sự thay đổi và phát triển chính sách, điều khoản và thông tin hành chính;

(ix) Bất kỳ mục đích liên quan nào.

 1. f) Nếu bạn là cổ đông hoặc người nắm giữ cổ phiếu của chúng tôi:

(i) Quản trị mối quan hệ, bao gồm xác nhận danh tính của bạn và/hoặc máy chủ mạng của bạn (nếu có);

(ii) Thông báo cho bạn về thành tích của chúng tôi và sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp cho khách hàng thông qua thông tư, báo cáo, bản tin và truyền thông;

(iii) Truyền thông với bạn về sự thay đổi và phát triển chính sách, điều khoản và thông tin hành chính;

(iv) Bất kỳ mục đích liên quan nào.

 1. g) Nếu bạn đã là nhà cung cấp, sẽ là nhà cung cấp hoặc nhà thầu:

(i) Đánh giá báo giá của bạn;

(ii) Kiểm tra hồ sơ năng lực;

(iii) Truyền thông với nhân viên phụ trách, sau ký kết hợp đồng, người thực hiện công việc hoặc dịch vụ, và cho bất kỳ trường hợp khẩn cấp hoặc/ và vấn đề an toàn; và

(iv) Bất kỳ mục đích liên quan nào.

 1. h) Nếu bạn nộp đơn cho chúng tôi để làm ứng viên xin việc làm:

(i) Xử lý đơn bao gồm kiếm tra trước tuyển dụng;

(ii) Cung cấp hoặc yêu cầu tham khảo để sàng lọc lý lịch;

(iii) Thu thập thông tin để chứng minh phù hợp với vị trí ứng tuyển;

(iv) Tổ chức đào tạo và chương trình phát triển nhân viên;

(v) Đánh giá thành tích của bạn;

(vi) Quản trị lợi ích và bản lương;

(vii) Cung cấp cho bạn công cụ để tạo điều kiện hoặc được yêu cầu cho bạn thực hiện công việc;

(viii) Truyền thông với bạn về sự thay đổi và phát triển chính sách, điều khoản và thông tin hành chính;

(ix) Bất kỳ mục đích liên quan nào.

 1. i) Nếu bạn đã là nhân viên, Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân cũng áp dụng cho Nhân viên thuộc Tập đoàn CapitaLand.

3.5 Những mục đích trên là không toàn diện, và tùy thuộc vào bản chất của mối quan hệ giữa bạn với chúng tôi (Ví dụ: nếu bạn là thành viên của CapitaStar hoặc Ascott Star Awards), chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và công bố Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích bổ sung mà bạn sẽ được thông báo, theo các điều khoản và điều kiện hiện hành.

3.6 Khi bạn đăng ký hoặc nắm giữ một sản phẩm đồng thương hiệu do chúng tôi và (các) đối tác cung cấp, chúng tôi cũng có thể thu thập, sử dụng và công bố Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với đối tác đồng thương hiệu để cung cấp, tiếp thị và quảng bá cho bạn bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi hoặc sự kiện nào mà đối tác đồng thương hiệu cho rằng bạn có thể quan tâm. Chúng tôi chỉ chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các đối tác đồng thương hiệu khi được luật pháp hiện hành cho phép.

3.7 Trường hợp bạn đồng ý, chúng tôi cũng có thể sử dụng và công bố Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
a) Cung cấp dịch vụ và mở rộng quyền lợi cho bạn, bao gồm các chương trình khuyến mãi, chương trình trao giải và tri ân, gửi cho bạn thông tin cập nhật thị trường (ví dụ: trong bất động sản), bản tin (ví dụ: về đất đai, tài sản) và các thông tin khác về sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi hoặc khuyến mãi của chúng tôi có thể bạn quan tâm và tiến hành nghiên cứu thị trường để phát triển các chương trình ưu đãi, khuyến mãi và / hoặc tiếp thị đặc biệt; và
b) Tổ chức các cuộc thi và tiến hành rút thăm may mắn, bao gồm cả công bố kết quả của các cuộc thi và rút thăm may mắn, xác định và liên hệ với người chiến thắng.

3.8 Đối với các sản phẩm, dịch vụ cụ thể hoặc trong các tương tác của bạn với chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thông báo hoặc đã thông báo cụ thể cho bạn về các mục đích khác mà chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc công bố Dữ liệu Cá nhân của bạn. Trường hợp đó, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và công bố Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích bổ sung này.

3.9 Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ và bảo mật, tuỳ thuộc vào quy định pháp luật hiện hành, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể tùy thuộc vào các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, được công bố cho các bên thứ ba được nêu dưới đây. Việc công bố thông tin phải tuân theo các yêu cầu pháp lý bổ sung theo luật hiện hành, tùy thuộc vào bản chất của việc chuyển giao đó cho bên thứ ba. Dữ liệu cá nhân của bạn trong mỗi trường hợp chỉ được công bố ở mức độ cần thiết và tương ứng.

Các bên thứ ba là:

 1. a) Các bộ phận hoặc tổ chức khác trong Tập đoàn CapitaLand;
 2. b) Các đối tác liên doanh / liên minh của chúng tôi;
 3. c) Đại lý, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và cố vấn chuyên gia của chúng tôi đã ký hợp đồng để cung cấp các dịch vụ hành chính, tài chính, nghiên cứu, vận hành hoặc các dịch vụ khác như viễn thông, công nghệ thông tin, thanh toán, biên chế, đào tạo, nghiên cứu thị trường, kho và lưu trữ;
 4. d) Bất kỳ đối tác kinh doanh bên thứ ba nào cung cấp hàng hóa và dịch vụ hoặc các cuộc thi tài trợ hoặc các chương trình quảng cáo khác, cho dù có hợp tác với chúng tôi hay không, và khi được luật pháp hiện hành cho phép;
 5. e) Công ty bảo hiểm hoặc điều tra viên bảo hiểm và nhà cung cấp tín dụng;
 6. f) Công ty lưu trữ hồ sơ tín dụng, hoặc trong trường hợp vỡ nợ hay tranh chấp, bất kỳ cơ quan thu nợ hoặc trung tâm giải quyết tranh chấp nào;
 7. g) Bất kỳ đối tác kinh doanh, nhà đầu tư, người thụ quyền hoặc người được nhượng (thực tế hoặc tiềm năng) để tạo thuận lợi cho các giao dịch tài sản kinh doanh (có thể mở rộng cho bất kỳ hoạt động sáp nhập, mua lại hoặc buôn bán tài sản nào) liên quan đến Tập đoàn CapitaLand;
 8. h) Các cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi như kiểm toán viên và luật sư;
 9. i) cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan thi hành luật tuân thủ luật hoặc nguyên tắc và quy định bởi chính quyền nhà nước.
 10. j) Bất kỳ ai mà chúng tôi chuyển nhượng hoặc có thể nhượng quyền và nghĩa vụ của chúng tôi, bao gồm như: các dịch vụ của tổ chức bên thứ ba mà chúng tôi sở hữu để giải quyết bất kỳ khía cạnh nào trong việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích được thông báo cho bạn theo Chính sách này;
 11. k) Ngân hàng, công ty thẻ tín dụng và nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của họ; và
 12. l) Bên bất kỳ có thể được bạn đồng ý, theo ý muốn của bạn hoặc có thể được chúng tôi thông báo cho bạn trong các thông báo tiếp theo.
  Trong trường hợp Dữ liệu cá nhân của bạn được chia sẻ với bên thứ ba – hoạt động với một thành viên của Tập đoàn CapitaLand với tư cách là người đồng kiểm soát GDPR, theo mức độ yêu cầu của luật pháp, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin bổ sung về trách nhiệm của từng người đồng kiểm soát, phương tiện cụ thể bất kỳ mà bạn có thể thực thi quyền của mình và người liên hệ chính cho các yêu cầu đó liên quan đến quyền của bạn.

3.10 Chúng tôi yêu cầu các tổ chức bên ngoài Tập đoàn CapitaLand xử lý hoặc lấy Dữ liệu Cá nhân làm nhà cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, hiểu được tính bảo mật của dữ liệu này, cam kết tôn trọng quyền riêng tư của mọi cá nhân và tuân thủ PDPA, GDPR và bất kỳ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành nào khác. Theo yêu cầu của các luật này, chúng tôi có thể được yêu cầu phải có các thỏa thuận cụ thể với các bên thứ ba đó để điều chỉnh và đảm bảo quyền bảo vệ dữ liệu của bạn. Chúng tôi cũng yêu cầu các tổ chức này chỉ sử dụng thông tin cho mục đích thoả thuận với chúng tôi và tuân theo chỉ dẫn của chúng tôi đối với thông tin đó.

 1. Chuyển Dữ liệu Cá nhân

4.1 Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được lưu trữ trong các máy chủ đặt ở nước ngoài. Ngoài ra, như được mô tả ở trên, để thực hiện việc kinh doanh của chúng tôi, có thể cần chia sẻ thông tin về bạn với và giữa các tập đoàn và chi nhánh liên quan của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, một số có thể được đặt tại các quốc gia bên ngoài quốc gia bạn cư trú . Các quốc gia như vậy có thể không đủ khả năng tiêu chuẩn bảo vệ tương tự như các quốc gia cư trú của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo Dữ liệu Cá nhân của bạn được truyền bên ngoài quốc gia cư trú của bạn được bảo vệ đầy đủ. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng việc chuyển giao đó tuân thủ các yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

4.2 Đối với các hoạt động của chúng tôi tại EU, nơi Dữ liệu Cá nhân của bạn được chuyển đến các địa điểm bên ngoài đặc vùng kinh tế châu Âu, chúng tôi đã ký một loại hợp đồng đặc biệt (gọi là Điều khoản Hợp đồng Theo Mẫu Chuẩn Châu Âu) với người nhận Dữ liệu Cá nhân của bạn để đảm bảo rằng họ sẽ cung cấp đầy đủ mức độ bảo vệ cho Dữ liệu Cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn, bạn có thể yêu cầu thêm thông tin về việc chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn và / hoặc một bản sao của Điều khoản Hợp đồng Theo Mẫu Chuẩn Châu Âu bằng cách liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu có liên quan, chi tiết liên hệ được cung cấp trong đoạn 12.1 dưới đây.

 1. Lưu giữ dữ liệu cá nhân

5.1 Chúng tôi có thể giữ lại Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn là cần thiết cho các mục đích thu thập và (i) trong hầu hết các trường hợp, tối đa 7 năm; hoặc (ii) đối với các hoạt động của chúng tôi tại EU, tối đa 10 năm, trừ khi được luật pháp hiện hành cho phép hoặc để bảo vệ các khiếu nại pháp lý. Khi chúng tôi không còn yêu cầu Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích nêu trên, chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ Dữ liệu Cá nhân đó theo chính sách lưu giữ nội bộ của chúng tôi.

 1. Quyền của bạn

6.1 Bạn có các quyền sau, theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành (trừ trường hợp việc thực thi các quyền này bị hạn chế theo luật hiện hành – ví dụ: do thủ tục tố tụng tư pháp hoặc thực hiện điều tra), có thể được thực hiện bằng cách liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu có liên quan chi tiết liên lạc được cung cấp trong đoạn 12.1 dưới đây:

 1. a) Để có được xác nhận của chúng tôi về việc Dữ liệu Cá nhân của bạn có được xử lý hay không và yêu cầu một bản sao thông tin của bạn. Khi cần thiết về mặt pháp lý, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin của bạn ở định dạng dễ truy cập và hỗ trợ chuyển một số thông tin này cho bên thứ ba;
 2. b) Chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của bạn. Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả Dữ liệu Cá nhân chúng tôi có về bạn là chính xác và mới nhất. Chúng tôi hiểu rằng thông tin này thay đổi thường xuyên với những thay đổi về địa chỉ và trường hợp cá nhân khác. Chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi sớm nhất có thể để cho phép chúng tôi cập nhật bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào chúng tôi có về bạn. Dữ liệu cá nhân không đầy đủ hoặc lỗi thời có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu;
 3. c) Khi việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn được thực hiện bằng phương tiện tự động, bạn có quyền nhận Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi ở định dạng có cấu trúc thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy hoặc có thể yêu cầu truyền đến bộ điều khiển khác;
 4. d) Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân hoặc hạn chế xử lý dữ liệu đó;
 5. e) Nếu chúng tôi xử lý thông tin của bạn dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi được giải thích ở trên hoặc vì lợi ích công, bạn có thể phản đối việc xử lý này trong một số trường hợp nhất định. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ ngừng xử lý thông tin của bạn trừ khi chúng tôi có cơ sở hợp pháp để tiếp tục xử lý hoặc khi cần thiết vì lý do pháp lý. Khi chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể phản đối bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong các liên lạc đó hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo các chi tiết được cung cấp trong đoạn 12.1 dưới đây;
 6. f) Ngăn chặn mọi xử lý Dữ liệu Cá nhân đang gây ra hoặc có khả năng gây ra thiệt hại không đáng có và gây thiệt hại đáng kể cho bạn hoặc cá nhân khác;
 7. g) Được thông báo về việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để đưa ra quyết định tự động khi các quyết định đó có hiệu lực pháp lý hoặc có tác động tương đương đến bạn và để có được thông tin có ý nghĩa về mặt logic, cũng như mức độ quan trọng và hệ quả của quá trình này; và
 8. h) gửi khiếu nại về cách thức Dữ liệu Cá nhân của bạn được sử dụng cho cơ quan giám sát. Nếu bạn ở EU, bạn có thể liên hệ với cơ quan giám sát tại quốc gia thành viên EU nơi cư trú hoặc nơi làm việc thường xuyên của bạn hoặc nơi có thành viên có liên quan của Tập đoàn CapitaLand đã sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn.

6.2 Trường hợp chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, việc rút lại này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn trước khi rút lại sự đồng ý đó.
Nếu bạn rút lại sự đồng ý cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích và tùy thuộc vào bản chất của yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể không ở vị trí có thể tiếp tục cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi về việc sử dụng số điện thoại Singapore của bạn để nhận thông tin tiếp thị hoặc quảng cáo, mọi sự đồng ý như vậy được cung cấp sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc bạn rút lại sự đồng ý của bạn theo các điều khoản được quy định trong Chính sách này. Nếu bạn không muốn (các) số điện thoại Singapore của mình được sử dụng để nhận thông tin tiếp thị hoặc quảng cáo, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu có liên quan và chỉ định rằng bạn muốn rút lại sự đồng ý của mình cho mục đích đó.

6.3 Trường hợp chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên các lợi ích hợp pháp được đề cập trong đoạn 3.3 ở trên, bạn có thể phản đối việc xử lý này trong một số trường hợp nhất định. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ ngừng xử lý thông tin của bạn, trừ khi chúng tôi có cơ sở hợp pháp để tiếp tục xử lý hoặc khi cần thiết vì lý do pháp lý.

6.4 Trong trường hợp được ủy quyền theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, việc bạn thực hiện các quyền được mô tả hoặc được đề cập ở trên sẽ được miễn phí. Trong tất cả các tình huống khác, chúng tôi có thể tính phí để trả chi phí xác minh yêu cầu và định vị, truy xuất và sao chép bất kỳ tài liệu nào được yêu cầu.

6.5 Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình hoặc nếu bạn muốn khiếu nại về cách Tập đoàn CapitaLand xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu có liên quan theo chi tiết liên hệ được cung cấp trong đoạn 12.1 bên dưới.

 1. Quản lý và Bảo mật

7.1 Chúng tôi đã chỉ định Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu giám sát việc quản lý dữ liệu Cá nhân của bạn theo Chính sách này và luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. nhân viên xử lý dữ liệu Cá nhân được đào tạo để tôn trọng tính bảo mật của dữ liệu Cá nhân của bạn và chúng tôi chấp hành nghiêm túc tất cả các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

 1. Chính sách Cookie

8.1 Chúng tôi sử dụng cookie khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Trong nhiều trường hợp, thông tin chúng tôi thu thập bằng cookie được sử dụng trên cơ sở tổng hợp và theo cách không thể nhận dạng. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng thông tin được thu thập để hiểu rõ hơn lượng truy cập trang web và để cải thiện trải nghiệm trang web cho người dùng của chúng tôi. Vui lòng xem chính sách cookie của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

 1. Trang của bên thứ ba

9.1 Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác được điều hành bởi các bên thứ ba, chẳng hạn như các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thông lệ về quyền riêng tư của các trang web được điều hành bởi các bên thứ ba được liên kết với trang web của chúng tôi, trừ khi đó là yêu cầu bắt buộc theo luật và quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu về các chính sách bảo mật của các bên thứ ba như vậy. Khi bạn đã rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn nên kiểm tra chính sách quyền riêng tư hiện hành của các bên thứ ba đó tại các trang web tương ứng của họ để xác định cách họ sẽ xử lý bất kỳ thông tin nào họ thu thập từ bạn.

 1. Mô-đun của bên thứ ba

10.1 Trang web của chúng tôi sử dụng API Google Maps từ Công ty Google. Để biết thêm thông tin về các quy tắc thực hành quyền riêng tư của Google, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của Google có sẵn tại http://www.google.com/polaho/privacy hoặc URL khác như Google có thể cung cấp theo thời gian. Việc Google thu thập, sử dụng và công bố Dữ liệu Cá nhân của bạn thông qua chức năng như vậy được tích hợp trong trang web của chúng tôi, phải tuân theo Chính sách Bảo mật của Google.

 1. Chính sách Tiếp thị qua điện thoại

11.1 Phần này phác thảo chính sách tiếp thị qua điện thoại của chúng tôi chỉ liên quan đến người dùng cá nhân của các số điện thoại Singapore và được phát triển để tuân thủ các quy định Do Not Call (“DNC) theo PDPA. Chính sách tiếp thị qua điện thoại của chúng tôi áp dụng cho Tập đoàn CapitaLand trừ khi chúng tôi đã thông báo cho bạn bằng văn bản.

11.2 Chúng tôi mong muốn tuân thủ các quy định của DNC và quyết định nhận thông điệp quảng cáo và tiếp thị của các bạn:

 1. a) Nếu bạn đã đăng ký số điện thoại Singapore của mình với quy định DNC, chúng tôi sẽ không gửi cho bạn tin nhắn quảng cáo và tiếp thị qua SMS, fax, cuộc gọi và các phương tiện khác (nếu có) đến số điện thoại của bạn.
 2. b) Tuy nhiên, nếu trước đây bạn đã đồng ý cho chúng tôi gửi những tin nhắn như vậy đến số điện thoại Singapore của bạn, chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý, bất kể số điện thoại có đăng ký DNC hay không.
 3. c) Ngoài ra, nếu bạn hiện đang có mối quan hệ với chúng tôi, tùy thuộc vào bản chất của mối quan hệ đó, chúng tôi có thể tiếp tục gửi cho bạn tin nhắn quảng cáo hoặc tiếp thị qua SMS, fax, cuộc gọi hoặc bất kỳ phương tiện nào tới số điện thoại của bạn, về sản phẩm và dịch vụ có liên quan đến mối quan hệ hiện tại bấ đăng ký của bạn với Đăng ký DNC, trừ khi bạn từ chối nhận các tin nhắn như vậy.
 4. Liên hệ với chúng tôi

12.1 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này hoặc truy vấn bất kỳ liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc bạn muốn có quyền truy cập và / hoặc chỉnh sửa hồ sơ Dữ liệu Cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu có liên quan:

Tất cả các quốc gia (trừ EU và Georgia)

 

Tên: Freddie Tan, Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu, Tập đoàn CapitaLand Limited

Email: groupdpo@capitaland.com

Số điện thoại: +65 6713 2705

EU và Georgia

Đối với những cá nhân cư trú tại EU (trừ Đức) và Georgia, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu bên dưới:

Tên: Philippe de I’Espinay

Email: dpo.eu@the-ascott.com

Số điện thoại: +33 1 4105 7879

Đối với cư dân cư trú tại Đức, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu bên dưới:

Tên: Daniela Hartjes

Email: dpo.eu@the-ascott.com

Số điện thoại: + 33 1 4105 7881

Malaysia

 

Đối với các cá nhân cư trú tại Malaysia, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu bên dưới:

Tên: Fern Tan

Email: CMAMYDPO@capitaland.com

Số điện thoại: +60 3 2279 9888

Bạn cũng có thể tham khảo phiên bản tiếng Malay của Chính sách này có sẵn tại đây.

 1. Luật Quản lý

13.1 Chính sách này và việc bạn sử dụng trang web sẽ được áp dụng theo của luật pháp Singapore.
Để tránh nghi ngờ, luật bảo vệ dữ liệu hiện hành sẽ được áp dụng để xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.

 1. Đánh giá chính sách này

14.1 Chính sách này sẽ được chúng tôi xem xét theo thời gian. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có thể cập nhật Chính sách này để xem xét các luật và công nghệ mới, thay đổi hoạt động và thực tiễn và môi trường kinh doanh thay đổi. Nếu bạn không chắc chắn liệu bạn có đang đọc phiên bản mới nhất hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

14.2 Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh và các bản dịch khác của Chính sách này, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.
(Hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019)

 

Comments are closed here.